Bakens

Visie

De huisstijl van Recovery Coaching is gebaseerd op een gedeelte uit Jesaja 38 “want U hebt mijn ziel, lieflijk omhelsd”.
In hedendaags Nederlands zou je dit kunnen vertalen als “want U hebt me in Uw hart gesloten”.

Vanuit deze Christelijke houding wil Recovery Coaching zich inzetten voor het herstel van mensen.
Mensen met psychische, relationele of andere problemen. Mensen die knel zitten en die kopje onder dreigen te gaan.
Recovery Coaching wijst hen de klippen, maar ook de bakens. De ondieptes, maar ook de vaargeul.
De aarde, maar ook de hemel.

Wie of wat u ook bent, bij Recovery Coaching bent u welkom. Omdat u mens bent, waard om te bestaan.
Bij ons vindt u weer evenwicht. Want God heeft u in Zijn hart gesloten.

huisstijl