COACHING

Coaching

Soms ben je de regie over je leven kwijt en heb je behoefte aan coaching of begeleiding. Recovery Coaching kan hierbij helpen. Dat doen we op onze geheel eigen, persoonlijke en betrokken manier.

PSYCHOSOCIALE
COACHING

Jouw problemen maken je niet ziek maar tasten zeker je gezondheid aan. Of je kunt moeilijk evenwicht vinden in je doen en laten, en zit zodanig vast dat je niet goed meer functioneert op je werk of in je privésituatie. Of spanningen en problemen lopen zo hoog op dat jouw situatie uitzichtloos lijkt.

Recovery Coaching helpt je werken aan je sociale redzaamheid, bij alle activiteiten in je dagelijkse leven. Denk ook aan het opbouwen en onderhouden van sociale contacten, het plannen van dagelijkse activiteiten (huishouden, hobby, sport), het aanleren van de verzorging van je (financiële) administratie, het ontwikkelen of versterken van sociale en praktische vaardigheden.


Miscommunicatie, onmacht, woede, verdriet, drukte, seksuele problemen, zorgen om jezelf, de ander of de kinderen. Er zijn zoveel zaken die in een relatie tot een breuk kunnen leiden…

Is de verbondenheid in jullie relatie ver te zoeken? Heeft acceptatie en liefde plaatsgemaakt voor stilzwijgen en ruzie? Of worstel je met de belofte die jullie aan elkaar en God gedaan hebben?

Met relatietherapie bij Recovery kies je niet voor de makkelijkste weg. Wel voor een duurzame verbinding met elkaar en met God!

RELATIE
COACHING


PASTORALE
COACHING

Je worstelt met je identiteit, geloofsvragen, psychische problemen, verslaving of incest of trauma? Recovery geloofd de verbinding tussen pastoraat en coaching. Samen zoeken we naar jouw fundament om daar vervolgens op te kunnen gaan bouwen. Leer hierbij om Gods principes toe zal passen en Hem te betrekken in jouw herstel.

In complexe gevallen schuwt Recovery niet om te verwijzen naar-, of samen te werken met andere professionele hulpverleners. Ook is het mogelijk dat tijdens de coaching één of meerdere gezinsleden of een pastoraal werker uit de eigen plaatselijke gemeente worden betrokken.

Andere coachingsopties zijn uiteraard bespreekbaar. Life-, job-, stress- of burn-out coaching? Vraag naar de mogelijkheden.

Wat we bij elke start van het traject helder communiceren en ook hier willen benadrukken is dat wij met onze coaching niet de plaats van een huisarts of een medisch specialist innemen. Er kunnen altijd hulpvragen zijn waarbij samengewerkt moet worden met andere zorgprofessionals of waarbij doorverwezen moet worden naar gespecialiseerde instelling.

Voor Peter was ik niet ‘een’ client. Samen met zijn Hemelse Vader was hij er persoonlijk voor me. En dat is een meer dan grote zegen in mijn leven geweest.

Klik hier voor het hele verhaal van Jeanet